Flowers

Laanbeplantingen

Laanbeplanting in de stad

Ontwerp, landschap en ecologische belangen

Maandag 06 mei 2019 - 09:00 - 17:00

Beheertechnieken en uitvoering in stedelijk milieu

Dinsdage 07 mei 2019 - 09:00 - 17:00

CIVA - Auditorium

Een opleidingsconferentie aangeboden door Leefmilieu Brussel en georganiseerd door Apis Bruoc Sella en CIVA

In het kader van het Competentiecentrum ecologisch stadsbeheer van Leefmilieu Brussel

Apis Bruoc Sella organiseert ten behoeve van het Competentiecentrum ecologisch stadsbeheer van Leefmilieu Brussel conferenties- en vormingscycli gerelateerd aan de kennis, de bewaring en de ontwikkeling van de natuur in de stad. Deze cycli richten zich tot professionneel publiek, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals de beheerders van openbare ruimtes, gemeente- en zelfstandige tuinierders, tuinbouwondernemingen van parken en tuinen, urbanisten, burelen van tuinarchitectuur, tuincentra en boomkwekerijen …

Het programma van de opleidingsconferenties omvat theoretische en praktische basis ; die basis laten toe om de technieken en principes die het behouden en de ontwikkeling van de natuur annmoedigen (overal waar mogelijk in de stedelijke omgeving). Deze events bieden eveneens de mogelijkheid aan professionelen om mekaar te ontmoeten en werkwijzen betreffende de praktijk en inplaatstelling, tevens de problematieken ondervonden op het terrein, samen te bespreken.

Om tot meer veerkracht te komen, moeten grote agglomeraties sterke milieudoelstellingen formuleren die tegenstrijdig kunnen zijn, zoals verdichting om de verstedelijking te beheersen en tegelijkertijd de biodiversiteit te behouden en ook een gezonde en aangename woonomgeving te bieden aan de bewoners. Op het veld leiden deze uitdagingen tot terugkerende vragen over de rol van de plant en hoe deze te beheren.

Hoe zit het met de plaats van de boom in stad als antwoord op de hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen? Meer bepaald, welke rol spelen de laanbeplatingen in de stedelijke matrix? Hoe de laanbeplanting op een ecologische, esthetische en duurzame manier ontwerpen? Welke goede managementpraktijken moeten veldoperatoren ontwikkelen zodat de planten verschillende rollen kunnen spelen, met inachtneming van hun economische, maatschappelijke en ecologische beperkingen?

Deze vragen worden behandeld in het kader van dit colloquium aangeboden door het centrum van vaardigheden voor ecologische stedelijk ontwerp van Brussel leefmilieu in samenwerking met CIVA en Apis Bruoc Sella. Het evenement verbindt perspectieven van verschillende betrokken actoren. En als we nu eens dachten aan de stad in zijn geheel, zorgend voor een groene coherentie op grote schaal, een bondgenootschap tussen esthetiek en biodiversiteit...

Voorlopig programma - 06/05/2019

Deel 1 - Inleiding: de boom als stedelijke kwestie

"Le Génie de l’arbre"

Van boom tot laanbeplantingen: tot een multifunctionele aanpak van de vergroening van wegen

Deel 2 - Het ontwerpen van een beplantingsstrategie in de stad

Een strategie om de stedelijke beplantingsprojecten bij te staan. Het project “Nos arbres” in Genève

Integratie van de bomen in het snelwegen netwerk en zijn verbinding met de stad

Deel 3 - De beplantingen en ecologische uitdagingen

Boom en water: uitdagingen en uitvoering van toegepaste beplantingen

Boom en klimaat: adaptatie en mitigatie tegenover klimaatopwarming

Nectarplanten en soortenkeuze geschikt voor de wegen

Voorlopig programma - 07/05/2019

Deel 1 - Bomen en laanbeplantingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Reglementair kader en regionale politiek

Kadaster van bomen en telling van uitzonderlijke soorten

Laanbeplantingen: de verschillende actoren

Deel 2 - Goede praktijken

Respectvolle snoeien van bomen

Beheerstechnieken aangepast aan de benodigdheden van de boom

Beheerstechnieken aangepast aan stress en de druk van stedelijke parasieten

Deel 3 - Laanbeplatingen op het terrein

Beheerders

Projecten medebeheer van laanbeplantingen

Nectarplanten en soortenkeuze geschikt voor de wegen

Praktische informatie

Plaats: Auditorium van CIVA – Kluisstraat, 55 - 1050 Elsene

Datum: Maandag 06 mei 2019 – 09:00 – 17:00 (Ontwerp, landschap en ecologische belangen) en dinsdag 07/05/2019 09:00 – 17:00 (Beheertechnieken)

Doelpubliek: Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, studiebureaus, beheerders van planten en groene ruimten (private en publieke), dienst eco-raad van de gemeenten, tuiniers, studenten, professoren

Informatie: Sophie Maerckx - 0491 22 49 72 of vorming@apisbruocsella.be

Inschrijving: gratis maar verplicht via het formulier

 

Share/Save