Flowers

Onderwijs en opleiding

We komen van de natuur en we behoren haar toe. Het milieu vormt een complex geheel waarvan alle delen constant in relatie zijn, en wij worden hierin opgenomen.

Eén van onze objectieven is te tonen dat dit systeem ook bestaat waar we leven, ook in het midden van onze steden, ook al lijken ze milieuonvriendelijk. Deze relaties aan het licht brengen, en doen ontdekken dat bijen en mensen tot eenzelfde systeem behoren, laat toe zich beter te situeren door tegelijkertijd een milieuvriendelijker gedrag te ontwikkelen.

Hiervoor betrekken we ons in het onderwijs (kindertuinen, basis- en middelbare scholen) en de opleiding van professionelen en pakken wij op alle niveaus problematieken aan zoals bestuiving, duurzame voeding of het achteruitgaan van de biodiversiteit, door simpelweg de bij te gebruiken als kanaal van communicatie.

© Philine

Share/Save