Flowers

Vorst

Neptunewijk

De duurzame wijk Neptune, te Vorst, heeft van het ecologische netwerk en de vergroening één van haar prioriteiten gemaakt voor de komende jaren. Maya'ge kwam dus overeen met deze verwachting. In januari 2012, heeft een overleggingsbijeenkomst tussen de buurtraad, de geintereseerde inwoners, de verantwoordelijken van het gemeentebestuur en onze vereeniging, de grote lijnen van dit project tot stand gebracht, die sindsdien zijn gang gaat.

De wijk heeft zelf de planten, die ze gekozen hadden uit de lijst die we hen hadden bezorgd, gekweekt, met de technische hulp van de gemeente, onder andere voor het verschaffen van materiaal.

Neem dan peterschap op een boomvoet!

Sinds de herfst 2012, hebben drie wijken van de gemeente Vorst zich in de actie "Neem dan peterschap op een boomvoet" ingezet (gelabelisserd Maya'ge), op initiatief van schepen van milieu, Annie Richard, en voortgezet door de huidige schepen, Jean-Claude Englebert. Het project, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de dienst Milieu van de gemeente, betreft op dit moment drie wijken: de Sint-Antoniuswijk, de Vroege Groenten-Luttrebrugwijk en de Bontgenoten-Wielswijk. Verdeelt in verschillende fasen (planten van bloembollen in de herfst, zaaien van bloemen in de lente), gekoppeld met animaties, kreeg het project de steun van Eco Iris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Share/Save